HALiME EZGi (TOPRAGIN_KIZI CiLEM iLE ,   KARISIK ÖZEL LiSTE = BiRLiKTE SARKILARDAN FAL TUTALIM KEYiFLi DiNLEMELER GÖNÜL DOSTLARINA (SEVGiLER&SAYGILAR) ... |...    |         
Kullanıcı:    Parola:    Üye Ol   Şifremi Unuttum  
 
GÖNÜL DOSTLARININ BULUSTUGU ADRES RADYOCiLEM
RADYO KURUCUSU,YöNETiCiSi VE SORUMLUSU TOPRAGIN_KIZI...AiLENiZiN RADYOSU'NA HOS GELDiNiZ (SAYGILAR)
 
 

YASAR NURI OZTURK BIYOGRAFISI VE KITAP ( SAYGIYLA ANIYORUZ )


Yaşar Nuri Öztürk, Bayburtlu bir anne ile Sürmeneli bir babanın çocuğu olarak 5 Şubat 1951 Pazartesi günü Bayburtta doğdu. Trabzonun Sürmene ilçesinin Fındıcak köyünde büyüdü.[2] Çoğu Çaykarada bulunan Niyazoğlu sülalesindendir. İlk eğitimini babasından Kuran okuyarak aldı ve dokuz yaşında hâfız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında "İslâm Felsefesi" konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonyada kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan Öztürk, ayrıca Fransada Grenoble Üniversitesinde çalıştı. New Yorkta "İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce" dersleri okuttu. Time Dergisi’nin gerçekleştirdiği ‘20. Yüzyılın En Önemli Kişileri’ (The Most Important People of the 20th. Century) anketinin ‘En Önemli Bilim Adamları ve Islahatçılar’ (The Most Important Scientists and Healers) listesinde, dünya kamuoyunca belirlenmiş yüz ismin ilk onu arasında yer aldı.[1] Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982de "Türkiye Millî Kültür Vakfı" ödülünü kazandı. Hayat hikâyesi[değiştir | kaynağı değiştir] Yurt dışında ve yurt içinde pek çok yerde İslâm dininin zihniyeti, insan ve insan hakları konularında konferanslar verdi. Türkiyede Kurân-ı Kerîmin Özüne Dönüş Hareketinin öncüsü olan Yaşar Nuri Öztürk aynı zamanda da, Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. ABD-New York’ta (The Theological Seminary of Barrytown) bir yıl misafir profesör olarak “İslâm Düşüncesi” dersleri okuttu. Aynı süre içinde The World Scripture’ın İslâm bölümünün hazırlanışında görev aldı. Büyük çoğunluğu İslâmiyet hakkında seksene[7] yakın kitabı vardır. Özellikle onun "Kur’an’daki İslâm" adlı ansiklopedi vasfındaki kitabı, Yaşar Nuri Öztürk tarafından çoğu konferansında telkin edilmektedir. Trabzon yıllarında ilkokulu dışarıdan bitirerek Trabzon İmam Hatip Lisesi’ne girdi,İmam hatipten 1968’de birincilikle mezun oldu ve İstanbul’a geldi. İlahiyat ve hukuk okudu. Üniversite sonrası asistanlığın yanı sıra avukatlık stajını sürdürdü. Bir yandan da Son Havadis, Tercüman gibi gazetelerde yazılar yazdı. 1980’de İslam felsefesi dalında doktorasını verdi.Ardından Melltown’da lisansüstü düzeyinde İslam düşüncesi dersleri verdi. 1987’de Türkiye’ye döndü ve o günlerde TRT’de Asaf Demirbaş’ın sunduğu bir dini programa çıktı. Böylece akademik çevrelerdeki tanınırlığı ülke geneline yayıldı. 1978 ve 1982’de “Türkiye Millî Kültür Vakfı” ödülünü kazandı. Çalışmaları Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlandı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi kuruldu. 1993’te fakülteye kurucu dekan olarak atandı.1993-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yaptı.[8] Yaşamı boyunca çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görev yaptı. İlk tercümesi Elmalılı M. Hamdi Yazır tarafından yapılan Kuranın, yorum katılmamış, İkinci Türkçe çevirisini yayınlamıştır. 1993 - 2011 yılları arasında üç yüzü aşkın baskı yapan bu çeviri[9], “Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Çok Baskı Yapan Kitabı ve Kuran-ı Kerim meali” sayılmaktadır.[10] 1990’lı yıllarda Hürriyet gazetesinde yazıları yayımlandı. Yurt gazetesinde ve son olarak da Aydınlık’ta yazdı. Aydınlık gazetesinde 26 Kasım 2015’te başladığı yazılarını 23 Haziran 2016’ya kadar sürdürdü.[2] Habertürk, Halk TV, Kanal Sokak TV, Show TV gibi farklı kanallarda televizyon programlarında Kur’an yorumları yaptı.[3] 14 Şubat 2013 tarihinde TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile nişanlanmıştır. Öztürk, İstanbul İlinin Beykoz ilçesine bağlı Paşabahçe semtinde ikamet etmekteydi.[11] "Saba Tümer ile Bugün" programında Kuran meali yorumlamış; Facebook, Twitter ve telefon üzerinden gelen sorulara cevap vermiştir. Siyasi hayatı[değiştir | kaynağı değiştir] Yaşar Nuri Öztürk,3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Daha sonra CHP’den istifa etti. İstifasına, “Birikiminin halka ve ülkeye hizmette daha etkin ve yoğun biçimde kullanılacağı vaadiyle girdiği CHP’de çok kısa bir süreden sonra hayal kırıklıkları yaşamasını, 23-24 Ekim 2003 tarihlerindeki kurultayda da çok çirkin bir siyaset oyunuyla dışlanmasını” gerekçe gösterdi. CHP’nin yönetim kadrosu ve dönemin genel başkanı Deniz Baykal ile ters düştüğü noktaları ise şöyle açıklamıştı:[12] “Laiklik anlayışındaki farklılık, dine bakışlarındaki farklılık, halkla bütünleşme konusundaki ısrarı, ideoloji eksenli siyasete karşı oluşu, partideki ağır demokrasi noksanı, dünyadaki derin etkili değişimlerin muhasebesinin CHP yönetimince yapılamaması, Batı’nın yeni sömürü yönteminin bir ifadesi olan IMF’cilik ve küreselleşme yıkımını durduracak politikaların oluşturulamaması.” CHP’den istifasının ardından 16 Şubat 2005’te Halkın Yükselişi Partisi’ni kurdu ve bu partinin genel başkanlığını dört yıl boyunca sürdürdükten sonra 19 Ekim 2009 tarihinde üniversite ile çok ilgilenemediği gerekçesiyle genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasî hayatını son verdi. Vefâtı[değiştir | kaynağı değiştir] 2011 yılından beri mide kanseri ile mücadele eden Yaşar Nuri Öztürk, 22 Haziran 2016 Çarşamba günü İstanbuldaki evinde hayatını kaybetti. Cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camiinde kılınan Öztürk, Kanlıca Mezarlığına defnedilmiştir.[4] Görüşleri[değiştir | kaynağı değiştir] İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe[13] ve İmâm Zeyd[14] hakkındaki kişisel görüşleri[değiştir | kaynağı değiştir] Ana maddeler: Şîʿa-i Ulâ, Hanefîlik, İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit, Zeydîlik ve Zeyd bin Ali Onun aslında Hanefilik ile itikaden pek ilgisi bulunmadığını ifade ediyor: “ İmâm-ı Â’zam Ebû Hanîfe, H. 121 / M. 739 yılında “Hânedan-ı Alevîyye” mensuplarından “İmâm Zeyd bin Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn” tarafından Emevi Halifesi Hişâm bin Abd’ûl-Melik’in zalimane idaresine karşı çıkarılan isyanı da Muhammed’in komuta ettiği Bedir Savaşı’na benzetmiş ve destek vermekten hiç de çekinmemişti.[15] ” Ayrıca “İmâm Zeyd” ile olan fikrî benzerliğine de şu cümlelerle değiniyor: “ “İmâm Zeyd”, – “Eftâl olarak nitelendirilen daha seçkin bir şahıs varken, Mafdûl olarak adlandırılan daha az seçkin olan bir başka şahıs tercihen hilafet makamına getirilebilir” görüşüyle İmamiye Şiası’ndan, “İmâm-ı Â’zam” ise, – Zâlim yönetimlere kılıçla isyan etmeyi farz kabul eden görüşüyle, önderi olarak gösterilen günümüz “Ehl-i Sünnet vel Cemaat” itikadından, ayrılmaktalardı.[16] Akabinde verdiği fetvalar ile sürekli olarak Ehl-i Beyt’e arka çıkan Alevileri[17] destekleyen Ebû Hanîfe Nu’man İbn-i Sâbit[18] de Halife Mansûr tarafından katledildi.[19] ” Ayrıca bakınız: Emevîler, Hişam bin Abdülmelik, Emevîler devrinde Alevîler, Hasan bin Zeyd’ûl-Alevî ve Abbâsîler devrinde Alevîler Bâtınî Karmatîlik hakkındaki kişisel görüşleri[değiştir | kaynağı değiştir] Bâtınî-Karmatîlik konusundaki görüşlerini ise HALLÂCI MÂNSUR isimli iki ciltlik eserinin birinci cildinde açıklıyor. Birinci cildin ilk elli sayfalık giriş kısmı Karmatîlerin kurdukları toplumcu sistemin ne kadar başarılı olduğundan bahsetmektedir.[20] Ayrıca bakınız: Bâtınîler, Karmatîler, Hallâc-ı Mansûr, Hurûfîler ve İsmâililer Reenkarnasyon hakkındaki kişisel görüşleri[değiştir | kaynağı değiştir] Kuran-ı Kerîm’e göre reenkarnasyonun olası olduğunu ayetlerden örnekler vererek savunan Yaşar Nuri, buna inanmayanların ise bir tür tabuculuk içinde olduklarını söylüyor. Ona göre Kuran-ı Kerîm reenkarnasyona mesnet olacak onlarca ayet barındırmaktadır. Süleyman Ateşin Cennet ve Cehennemi reenkarnasyon ile izah ettiğini söylüyor. Reenkarnasyonun müteşabih bir ahiret inancının bir tür yorumu ve işleyişi olduğunu da ekliyor.[21] İslam tarihinde reenkarnasyon konusu hakkındaki görüşlerini, “ İslam düşünce tarihinde reenkarnasyonun kabulü çok eskilere gider. Ta ben şeyde inceledim bunu genişçe, Hallâc kitabımda. Hallâcın bağlı olduğu Karmatî ekol ve İhvan-ı Safa risaleleri, o beş cilt kitapta, ki insanlık tarihinin fikir mirası bakımından devlerindendir. Orada incelenmiştir, kabul edilir. Ama bugünkü insanlar da bunu yeniden ele almalıdır. Çünkü, Dünyada çok ciddi bir konudur reenkarnasyon meselesi. Bir Hint tenasühü ile karıştırmayalım. Çünkü reenkarnasyona inananlarda ahiret inancı var, İki. Peşinen evet veya hayır demeyelim, bunun üzerinde düşünelim. Çünkü, Kuran’da buna onay olarak alınacak İki düzine ayet var.[22] ” olarak belirtiyor. Kuran-ı Kerîm’de reenkarnasyon[değiştir | kaynağı değiştir] Kuran bu Dünyaya iki defa gelip üçüncü kez gelmek isteyip de kendilerine müsaade edilmeyenlerden bahsediyor ve onlara üçüncüyü gidemezsiniz dendiğini söylüyor. Fakat bu durumun herkes için bağlayıcı olmadığını belirtiyor. Ona göre, kimi bir kez gelir adam gibi yaşar ve tekâmülünü tamamlar. İçlerinde Süleyman Ateşin de bulunduğu birçok tefsir aliminin müteşâbih olan Cennet-Cehennem gibi kavramların açılımını reenkarnasyonla verdiklerini kuvvetle yineliyor. Bununla beraber, Kuran-ı Kerîmin böyle ayrıntılar vermediğini de ekliyor. Fakat, ona göre insan tekâmülünü bir şekilde tamamlamaya mecburdur. Reenkarnasyonun da bu tekâmülü tamamlamanın yollarından biri değil, yegâne yolu olduğunu vurguluyor. “ Bana göre, yanılmıyorsam reenkarnasyon hayatın en mühim realitelerinden biridir. Reenkarnasyonsuz hayatı da, dini de, hiç bir şeyi izah edemezsiniz... Ben bundan önceki hayatımda mesela kumandanmışım, üç tane de hanımım varmış... Zaten reenkarnasyon yoluyla Cennet ve Cehennemi yaşıyor insan, Dünyada yaşıyor bir nevi. Ama bir de büyük kıyamet koptuktan sonra, artık gelip gitmek falan o her şey bitecek, o zaman ne olacak? İşte orada da bir Cennet ve Cehennem söz konusu. O ayrı bir iştir. Onun hakkında bizim hiçbir bilgimiz yok. Ne vakti hakkında bilgimiz var, ne nasıllığı hakında bir bilgimiz var. Allah orada hepimizin yardımcısı olsun. Ama o da olacak. Büyük hesap, büyük mizan, büyük kıyamet. Yalnız İslam bilginleri Cennet ve Cehennemin şu anda mevcut olduğunu ve işlemekte olduğunu söylüyor. Nasıl işliyor bu? İşte reenkarnasyon yoluyla.[23] ” diyor. Ahiret inancı ve reenkarnasyon[değiştir | kaynağı değiştir] Yaşar Nuri, bu konudaki görüşlerini “ Şimdi dinlerin getirdiği ahiret inancı, ahiret inancı olmadan din olur mu? Niçin? Çünkü omurgadır. Omurgadır. Ahiret inancı karmanın bir başka ifadesidir. İşte reenkarnasyon var mı? Yok mu? Efendim, bunlar işin müteşâbih tarafı. Ahiret inancı olmadan din de olmaz, hayat da olmaz, insanlık da olmaz. O olacak. Ha onun izahı. O bir reenkarnasyon sistemiyle mi yürüyor? Nasıl? O ayrı, onu tartışın konuşun. Dolayısıyla kimse kötülüğe kötülükle mukabele ederek bir meziyet işlediğini zannetmesin. Ben reenkarnasyonun, hüküm vermiyorum, dedim ya müteşâbih bir alandır, ahiret inancı iman olarak korunmalıdır, müteşâbih açıklamaları ayrı bir dava. Ben reenkarnasyonun, büyük dinlerdeki ahiret inancının bir işleyişi olduğunu düşünüyorum. Ve hayatın en muhteşem gerçeklerinden biridir bana göre reenkarnasyon.[24] ” şeklinde dile getiriyor. Ayrıca bakınız: Tenasüh, Gnostisizm ve İhvan-ı Safa Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir] Kuranı Tanıyor musunuz? (Onu hiç okudunuz mu?) Din Maskeli Allah Düşmanlığı "Şirk" ve Şirke Tepkinin Felsefeleşmesi: "Deizm" Allah ile Aldatmak Türkiyeye Mektuplar Asr-ı Saadet Şehitleri Kuranı Anlamaya Doğru 400 Soruda İslam Ehl-i Beytin Annesi Hazreti Fatıma Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali Kuran-ı Kerim Meali (Surelerin İniş Sırasına Göre) Kuran Açısından Küresel Afetler Kuranın Öğrettiği Dualar Atatürkten Sonraki CHP (Çağı Yanlış Okumanın Serüveni) Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası Anadilde İbadet Meselesi Çiğnenen Bir Kitlesel Hakkın Savunulması Kuran Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler) Cevap Veriyorum 1 (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa) Cevap Veriyorum 2 (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa) İslam Nasıl Yozlaştırıldı Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bidatlar Depremin Gösterdikleri (Yeni Yüzyıl İçin Uyarılar) Kuranın Temel Kavramları Kuranın Temel Buyrukları (Emirler ve Yasaklar) Kurandaki İslam Fatiha Suresi Tefsiri Kuran Verileri Açısından Laiklik Tasavvuf ve Tarikatlar (İslam Mistisizmi) - 2 Cilt Kendi Dilinden Hz.Muhammed Ses Bir Gün Yankılanır Konferanslarım (Bir İmanın Destanlaşması) Halkın Diliyle Yaşar Nuri Halkın Şiirlerinde Yaşar Nuri Öztürk Halkın Yükselişi Hareketi İslam Dünyasında Akıl ve Kuran Nasıl Dışlandı? Tarihi Boyunca Bektaşilik Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar Mevlana ve İnsan Kuran ve Sünnete Göre Tasavvuf Kuran Penceresinden Kurtuluş Savaşına Bir Bakış Asrı Saadetin Büyük Kadınları Yeniden Yapılanmak Kurana Dönüş Din ve Fıtrat (Yaratılış) Çıplak Uyarı Kuran Açısından Küresel Afetler Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü: İmamı Azam Ebu Hanife İmamı Azam Savunması (Şehit Bir Önder İçin Apolocya) Kuranın Yarattığı Mucize Devrimler İnsanlığı Kemiren İhanet DİNCİLİK (Zulümleriyle Dini Kirletenlerin Tarihi) Maun Suresi Böyle Buyurdu (Din Maskeli Zulme Tanrının Vuruşu) Enel Hak İsyanı Hallâc-ı Mansur (Darağacında Miraç) - 2 Cilt Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü İmamı Azam Ebu Hanife (Esas Fikirleri Gölgelenen Önder) Kuran-ı Kerimde Lanetlenen Soy Emevî Dinciliğine Karşı Mücadelenin Öncüsü Ebu Zer Kuran Verileri Işığında Tasavvuf ve Tarikatlar Tanrıdan Başka İnsanüstü Tanımayan İnanç Deizm Ehlibeytin Annesi Hz.Fâtıma Türkiyeye Mektuplar Saltanat Dinciliğinin Öncüsü Firavun (Çağdaş Firavunları Tanıma Kılavuzu) Kuran Verilerine Göre Kötülük Toplumu Kuran-ı Kerimde Lanetlenen Soy İslamda Büyük Günahlar Kuran Penceresinden Özgürlük ve İsyan The Eye of The Heart Büyük Türk Mutasavvıfı Muhammed Tevfîk Bosnevî Kuşadalı İbrahim Halvetî (İslam Düşüncesinde Bir Dönüm Noktası) Kuranı Anlamaya Doğru